Naučná stezka Olomučany začíná u Obecního úřadu v obci, kde můžete využít parkoviště. Trasa je značena žlutou značkou ve tvaru otisku chodidla. Okruh není vhodný pro kočárek.

Kolem kostela se vydejte směrem ke studánce U sasanky, která je věnovaná památce profesoru Pavlu Jelínkovi, rektoru Mendelovy univerzity v Brně.  Na naučné ceduli se dozvíte o pověstech spjatých s Čertovým hrádkem.

Dále pokračujte po značené cestě až na místo, kde stával Čertův hrádek. Dnes jsou zde velmi patrné terénní náznaky s příkopem a zachovalými částmi zdí. Hrad zanikl zřejmě počátkem 15. století, kdy byl vypálen. Stavební materiál byl použit na stavbu blízkého Nového hradu a v roce 1905 část materiálu využil místní stavitel pro stavbu domku č. 179.

Po prohlídce pokračujte pěšinou lesem, kde se pak otevírají výhledy na okolní kopce, až dojdete na Výrovu skálu, která se tyčí z údolí. Na samotnou skálu musíte odbočit z hlavní cesty a zamiřte se podívat k vyhlídce.

Dále pokračujte cestou lesem směrem k lesní studánce U Tetřeva, kterou navrhl profesor Josef Opletal nejprve v Lomné v Beskydech a zhotovil pro ni i betonovou desku s vyobrazením tetřeva. Po okupaci roku 1939 však ke stavbě nedošlo a náhradou vybudoval roku 1940 zde. V okolí Olomučan vybudoval i několik dalších studánek.

Na rozcestí se dozvíte o významných místech a společenském životě v Olomučanech. Kolem luk příjemnou cestou dojdete na vyhlídku Na Bačině, odkud je hezký výhled na Olomučany i Blansko. Z naučné cedule se dozvíte, proč má obec Olomučany ve znaku zkřížené dřevorubecké či uhlířské sekery, o zdejší historii výroby skla a proslulé Olomučanské keramice. Cestou zpět do obce se můžete kochat výhledy a u nedalekého Obecního úřadu naučná stezka končí.

V budově Obecního úřadu je umístěna malá expozice Olomučanské keramiky.

 

bacina

studamka-u-tetreva

studanka-u-tetreva

vyrova-skala

studanka-u-sasanky

olomucany