Výlet do lomu Hády začíná na zastávce Červený písek, kam jezdí autobus číslo 64 ze Staré osady. Od zastávky se vydáte po silnici směrem nahoru až na rozcestí Kavky, odkud vede naučná stezka pěšinou do lomu. Vápenec se zde těžil již ve středověku a dodnes jsou zde patrné terénní nerovnosti, a to nejvíce v Hádeckém lese. Hády se řadily mezi nejvýznamnější lokality jižní Moravy pro výskyt teplomilných druhů rostlin a živočichů. V druhé polovině 20. století zde naplno propukla těžba a více než polovina svahu byla odtěžena. V bývalém lomu Džungle dnes najdete Lamacentrum Hády s chovem lam alpak a ovcí, které je přístupné veřejnosti.

Od rozcestí Nad Džunglí pokračujte podél lomu k Hádecké planince. Cestou se naskýtají výhledy na Brno i jeho okolí, zároveň nabízí pohled na terasy lomu s nápisy poskládané z kamenů. Výhled je na spodní Růženin lom, kde se těžila vápnito-jílová břidlice. Vzniklá mléčně zakalená jezírka, hluboká asi 150 centimetrů, se napájí z pramenních vývěrů i srážek a jsou domovem chráněných druhů vážek, vodních brouků a obojživelníků.

Nad Hádeckou planinkou se napojte na žlutou turistickou značku, která vás dovede přes nejvyšší část lomu k televiznímu vysílači postavenému v 60. letech. Odtud pokračujte dále po žluté značce lesní cestou až na rozcestí Hádecké lesy, kde následujte modrou turistickou značku. Udělejte si malou odbočku na vyhlídku Šumbera s pomníkem S. K. Neumanna a úryvkem jeho básně. Kousek pod památníkem je jeskyně Šumberova díra dlouhá asi 10 metrů. Její vchody jsou však zasypány sutí a hlínami, viditelné jsou pouze její vstupní části. Modrá značka vás dovede k silnici Šumbera, přes kterou dále pokračujte dolů lesní cestou.

Dojdete ke zřícenině hradu Obřany, postavené na počátku 13. století. Od roku 1313 vlastnil hrad loupeživý rytíř Jindřich z Lipé, který se svou posádkou přepadával projíždějící obchodníky v okolí. Přibližně roku 1315 byl hrad vypálen brněnskými měšťany. Dnes jsou zde patrné zbytky zdí a hradní studna. Po prohlídce pokračujte dolů do Těsnohlídkova údolí, kde vede cyklostezka podél řeky Svitavy.

Na mohutné ostrožně nad řekou v místě dnešních Obřan bývalo hradisko patřící k nejvýznamnějším nalezištím pozdní doby bronzové na území středního Podunají. Nad železničním mostem se rozprostírá Obřanská stráň, stepní lokalita s výskytem suchomilných a světlomilných rostlin. Cyklostezka vás dovede až do Obřan, odkud jezdí tramvaj číslo 4.