Za návštěvu stojí Arboretum Křtiny, založené roku 1928 brněnským profesorem Augustem Bayerem. Leží na půli cesty mezi městysi Křtiny a Jedovnice. Arboretum se rozkládá na území rozloze 23 ha a vyskytuje se zde až 1000 taxonů dřevin. Najdete zde vzácný pajehličník přeslenitý z Japonska, několik metrů dlouhou liánu či 200 druhů vrb.

V Arboretu se můžete projít naučnou stezkou Domácí dřeviny či navazující stezkou Chvála stromů. Najdete zde rašeliniště, vřesoviště, rybník a celé arboretum je doplněno dřevěnými sochami z děl studentů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Arboretum je otevřeno o víkendech od konce května až do začátku října. Vstup se psy je povolen.  

Hromadné exkurze jsou po domluvě možné po celý rok.

 

Více informací: www.slpkrtiny.cz