Přemýšlíte, kam se posadit s knihou, jít se projít či relaxovat v rámci města Brna? Zde najdete stručný přehled brněnských parků spolu s jejich minulostí i současností.


Schreberovy zahrádky

Park byl původně místem, kde se v letech 1783-1907 nacházel hřbitov. Po zrušení hřbitova bylo místo postupně přeměněno na zahrádkářské kolonie, která byla první svého druhu na území tehdejšího Rakouska – Uherska. Místo bylo pojmenováno podle svého zakladatele ortopeda Schrebera, jenž prosazoval léčbu pacientů na čerstvém vzduchu. V 50. a 60. letech 20. století byly zahrádky upraveny na park.

Nyní se zde nachází hřiště na míčové hry, dětské hřiště a venkovní posilovna.

Lužánky

Park Lužánky jsou nejstarším veřejným parkem v českých zemích. Byl založen roku 1786 na místě, kde bývala jezuitská zahrada a rozkládá se na ploše 22 ha. V parku je novorenesanční pavilon z roku 1855, kde sídlí Středisko volného času. Dále v parku najdeme kašnu z roku 1860, umělí potůček a 3 pítka s pitnou vodou, která jsou umístěna u cesty středem parku.

Na ploše parku jsou tenisové kurty a volně přístupný fit park, kde můžete volně protáhnout tělo a zacvičit si. V parku se konají různé kulturní a sportovní akce. Pro děti je zde dopravní hřiště, houpačky, malá lezecká stěna a pingpongové stoly. Park je vyhledávaným místem pro odpočinek i sport.

Björnsonův sad

Park byl založen v 50. letech 20. století na místě staré louky, která se táhla až k Žabovřeskám. V 19. století okolí nebylo zastavěno a hostinec, který stával u rohu ulice Rybkovy a Konečného náměstí, se jmenoval „Na krásné vyhlídce“, jenž tu skutečně tenkrát byla.

V letech 1907-11 byly postaveny budovy vysoké školy technické na Veveří 95. Za 1. světové války byly využívány vojskem jako lazaret. Na louce před budovami byly postaveny dřevěné budovy jako pomocné válečné nemocnice, které byly po válce odstraněny. Louka sloužila také jako občasné vojenské cvičiště.

Po konci války se prostor využíval jako malé soukromé zahrádky, které tu byly až do 50. let, kdy byl na jejich místě vybudován park.

Od roku 1993 nese park jméno norského dramatika a obdivovatele českého národa Björnstjerna Björnsona (1832–1910).

Park Björnsonův sad prošel celkovou rekonstrukcí roku 2014. V současnosti zde funguje kavárna Piknik box. Pokud nechcete sedět přímo v kavárně, zabalí vám piknikový koš a půjčí deku, kterou si můžete rozložit v parku.

Sady Národního odboje

Park se nachází u tramvajové zastávky Klusáčkova u známé restaurace Šelepka.
V místě parku se v letech 1939-44 rozkládal koncentrační tábor s dřevěnými boudami nazývaný Pod kaštany. Německá tajná policie zde držela moravské odbojáře a odváděla je následně do sídla gestapa v nynější právnické fakultě nebo na Kounicovy koleje. V současnosti tábor připomíná pomník v parku i názvy okolních ulicFrantišek Šelepa a Otakar Klusáček byli novináři, kteří zemřeli v souvislosti s gestapem.

Dnes v parku najdeme nové dětské hřiště a příjemné posezení u restaurace Šelepka.

Wilsonův les

Lesopark vznikl roku 1882 na území 34 ha jako výletní místo s výhledem na okolí. Založil jej Ludvík Odstrčil, notář císaře Františka Josefa I.. Na severní straně byla ze stromů vysázena písmena FJE – František Josef, Elizabetha (jeho manželka). Iniciály byly viditelné z protějších kopců, dnes již viditelné nejsou.

Park byl pojmenován podle amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, jenž podporoval vznik Československa. Stalo se tak po roce 1918. Za komunismu se park jmenoval Jiráskův a přejmenován zpět na Wilsonův les byl až po revoluci.

V roce 1974 zde byla vybudována lyžařská sjezdovka s umělým povrchem. Po revoluci lidé začali jezdit na hory a začalo se jezdit na carvingových lyžích, které se pro tento povrch nehodily. Sjezdovka byla definitivně zrušena v roce 1992.

V současnosti zde najdete vybudované „ptáčkobody“ – místa pro pozorování ptáků.

Také zde funguje trasa pro orientační běh s pevnými kontrolami, kterou si můžete vyzkoušet zaběhnout a stáhnout si slepou mapu lesoparku zde nebo vytištěnou vyzvednout na vrátnici haly Rosnička. Jedná se celkem o 13 stanovišť, která vás dovedou na místa, která byste nejspíš při procházce parkem vynechaly. V místech pevné kontroly jsou umístěny očíslované kůly s raznicemi, kterými si označíte navštívené místo v mapě.

Park Kraví hora

Park vznikl na místě pastvin a zemědělských políček koncem 50. let 20. století. V horní části parku stojí Hvězdárna a planetárium s volně přístupnou vědeckou stezkou, která zaujme děti i dospělé. V parku najdeme dětská hřiště i sportoviště.

Park Špilberk

Park byl založen v letech 1861 až 1862 na ploše 17 ha dle návrhu zahradníka Antonína Šebánka. Svahy pod hradem byly od středověku bez porostu, jen ve spodní části byly vinice a ovocné sady. V parku najdeme několik vyhlídkových míst, jižní vyhlídkový altán z roku 1885 s výhledem na Mendlovo náměstí, severní vyhlídka a gloriet, řadu pomníků, mezi nimi i pomník Christiana d´Elverta, zakladatele parku.

Park Koliště

Park je součástí parkového areálu vzniklého na okruhu zrušeného městského opevnění. Název parku je odvozen od otevřeného prostoru před hradbami. Od roku 1793 byly před hradbami na kolišti byly vysazovány lipové aleje a postupně tak vznikla dlouhá alej od Moravského náměstí až po Denisovy sady. Od roku 1836 byly rušeny aby ustoupily výstavbě nádraží a celnici. Po zrušení hradeb v polovině 19. století zde byl založen okružní reprezentační park. Byly zde litinové kašny, hudební pavilon, meteorologický sloupek, rondely s lavicemi a další. Dnes zde stojí replika funkcionalistické Zemanovy kavárny. V části parku na Malinovského nám. najdeme Dům umění, z ulice Rooseveltova stojí Janáčkovo divadlo a Mahenovo divadlo.

Park Marie Restituty

Park vznikl v roce 1983 na místě bývalého hřbitova, zrušeného roku 1962. V roce 1999 byl park pojmenován na počest husovické rodačky Heleny Kafkové, která přijala jako řeholní sestra řádové jméno Marie Restituta. Zasvětila svůj život péči o nemocné a chudé, jako jediná řeholnice byla roku 1943 popravena nacisty. V roce 1999 byla papežem prohlášena za blahoslavenou. V současnosti je v parku umístěno dětské hřiště.

Tyršův sad

Park vznikl roku 1907 na místě velkého zrušeného městského hřbitova z let 1785–1883. V roce 1815 byl tento hřbitov největším na Moravě. Od roku 1849 se přemýšlelo o jeho přesunutí, od 70. let 19. století se náhrobky významných zemřelých postupně přesouvaly na nový Ústřední hřbitov na Vídeňské. Roku 1907 se rozhodlo, že zbytek hřbitova se přebuduje na park a školní botanickou zahradu. V roce 1937 zde vznikla i malá zoologická zahrada s malými živočichy, která byla po 10 letech zrušena. Historii parku připomíná litinový hřbitovní kříž z roku 1847. Najdeme zde i pomník francouzského generála Rogera Valhuberta, který byl smrtelně zraněn v bitvě u Slavkova a byl pochován na tomto hřbitově.
V současnosti je park vybaven dětským hřištěm, je zde vybudován malý květinový záhon s popiskami v Braillově písmě. Při zemních pracích v parku se ještě pořád nacházejí lidské ostatky a drobné předměty, jenž následně zkoumají archeologové.

Denisovy sady

Park Denisovy sady leží na kopci s původním jménem Puhlík. Vznikl v letech 1815-18 se starých soukromých šlechtických zahrad. Pro veřejnost byl odhalen roku 1818 společně s obeliskem, který vyjadřuje poděkování za konec napoleonských válek v Evropě. Jižní svah byl využíván jako vinařská školka vybraných rostlin. V roce 1849 byla postavena sloupová kolonáda a o devět let později bazén se sochou chlapce a čápa. Park se do roku 1919 jmenoval Františkov.
V roce 1940-1 byl park překřížen kolejemi tramvaje a zbořena kovaná vchodová brána do parku. K příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně zde byl v roce 2011 vztyčen Kříž. V parku najdeme dostatek odpočinkových míst, jsou zde k dispozici i dvě pítka s pitnou vodou.

Park Studánka

Park byl původně součástí Denisových sadů až do 40. let 20. století, kdy park rozdělila stavba kolejí pro tramvaje. Roku 1815 zde byla postavena empírová studánka Pramen zdraví – Fons Salutis. Věřilo se, že tento pramen je léčivý. V letech 1880 a 1890 byla studánka uzavřeny kvůli výskytu tyfu v okolních ulicích, zřejmě kvůli netěsné kanalizaci na Petrově. Po zrušení vodovodu na Petrově studánka téměř vyschla, později bylo vřídlo zaslepeno. Nyní se zde můžete opět osvěžit pitnou vodou od dubna do října, kdy je studánka v provozu.

Lesopark Kamenný vrch

Lesopark Kamenný vrch vznikl před 1. světovou válkou jako ozdravovací areál Městské nemocenské pojišťovny, jehož součástí bylo koupaliště, kuželna, hřiště a další. V letech 1937 – 39 zde bylo vybudováno sanatorium, kde je dnes Doléčovací a rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice U sv. Anny. Ozdravovací areál byl z politických důvodů zrušen v roce 1948 a od té doby chátrá. Je zde také funkcionalistická rozhledna z roku 1928. Od zrušení ozdravovacího areálu rozhledna chátrala. V roce 2004 byla rozhledna opravena a nyní je volně přístupná. Kvůli vysokému porostu je z ní ale omezený výhled.

Park Anthropos

Park vznikl úpravou lužního lesa na konci 19. století. V době komunismu se zde konaly společenské akce a manifestace. V roce 1962 zde byl postaven pavilon Anthropos, věnující se vývoji lidského druhu. Vedle pavilonu je dětské hřiště zaměřené na pravěk a tvoří ho velká kostra tyrannosaura. Vedle parku se nachází střelnice postavená roku 1847. Na spolkových střelbách, které se zde konaly v roce 1892, se účastnil i císař František Josef I.. Parkem v současnosti vede cyklostezka.

 

Lesopark Akátky

Najdete jej mezi městskými částmi Židenice a Vinohrady. Lesopark Akátky má rozlohu 20,65 ha, vyskytují se zde listnaté i jehličnaté porosty s množstvím cestiček. Uprostřed Akátek se můžete občerstvit v restauraci Sherwood. V lesoparku se nachází zasypané štoly z konce války a můžete narazit na pozůstatky betonových pozorovacích zvonů, které sloužili vojákům jako bezpečné místo pro pozorování blízkého okolí.