Zaniklá středověká osada Bystřec je archeologická lokalita evropského významu. Vesnice zde existovala v letech 1250 – 1400. Roku 1954 ji objevil dr. Ervín Černý. Při výzkumu, který trval 30 let, zde byla mimo jiné nalezena keramika typická pro 11. století, vsi tedy předcházelo slovanské osídlení, které ovšem mohlo zaniknout před založení Bystřece.

Roku 1250 získali lesy na Drahanské vrchovině páni z Ceblovic, kteří tu založili desítky vsí. Noví osadníci pocházeli zřejmě z dolnorakouské Lávy. Tehdejší vsi nesly německé názvy například Wilhelmschlag (Vilémovice), Gottfriedschlag (Kotvrdovice). Názvy se skládaly z tzv. lokátora, muže, který získal kolonisty a stal se pak většinou rychtářem, a přípony schlag – mýtina, bylo nutné při založení osady mýtit nebo vypalovat les.

Při založení osady Bystřec roku 1250 byly nejprve vybudovány 4 usedlosti, poté se rozrostl až na 22 usedlostí. Ves byla vypálena okolo roku 1400 kvůli bojům mezi moravskými markrabaty Prokopem a Joštem. V době vypálení tady stálo 19 usedlostí. Archeologové zde našli množství keramiky a železných předmětů, které zde lidé zanechaly ve spěchu, když opouštěli své domy. Po vypálení byla obnovena jedna usedlost, ale i ta brzy zanikla.

 

V současnosti jsou zde odkryty základy usedlostí, které jsou doplněny informačními cedulemi s popisem konkrétních stavení i celé osady. Místo je volně přístupné a můžete jej navštívit na trase výletu z Jedovnic do Rakoveckého údolí.