Cihelna byla postavena roku 1924 Františkem Nekužou ze Zbýšova. Stavbu cihelny s vybavením, která v té době stála více než 90.000 korun, mu pomohli zafinancovat tři společníci.

cihelna-expozice

Výroba cihel byla velmi náročná a zdlouhavá a nebylo možné konkurovat strojní výrobě. Zahrnovala kopání jílu a jeho zpracování do směsi, kterou se plnily formy, cihly se sušily v přístřešcích a následně pálily v peci o objemu až 35 000 cihel po dobu šest dní a dvanáct dní pec chladla.

Po 1. světové válce byla velká poptávka po cihlách, avšak časem postupně klesala až natolik, že společníci se svých podílů zbavili a roku 1932 pan Nekuža vlastnil cihelnu již sám.

Cihelna byla v letech 1945-55 pronajata cihláři Josefu Svobodovy a po této době již nadále nebyla využívána a chátrala. V současnosti je zde již jen pec na pálení cihel a malý domek s expozicí věnovanou historii cihelny a výrobě cihel.


Tip:

Výlet k cihelně můžete spojit s návštěvou Rybičkové skály vzdálené asi 1,5 km směrem na Neslovice.