Hrad Špilberk byl založen v polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. jako sídlo vládců Moravy.

Trvale zde sídlil markrabě Jan Jindřich, mladší bratr Karla IV.. Další vládce, který zde sídlil, byl Jošt Moravský, syn Jana Jindřicha. Roku 1410 byl zvolen římsko-německým králem a tak se Špilberk na krátkou dobu stal sídlem celé říše. Jošt Moravský tři měsíce po zvolení králem zemřel a je pochován v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí. Jošt byl posledním vládcem moravské  linie Lucemburků a po jeho smrti ztratil hrad rezidenční využití a do popředí se dostává význam vojenský. Od konce 15. století klesal jeho význam a pozvolna chátral.

Od poloviny 18. století byl však přebudován na nejvýznamnější barokní pevnost na Moravě. Byla zde vybudována civilní věznice pro nejtěžší vězně, později se objevují i političtí vězni. Od roku 1855 zde byla vojenská kasárna. Během 1. světové války zde byli vězněni odpůrci rakouského režimu a provinilí vojáci. Za 2. světové války hrad využívali nacisté a trpělo zde tisíce českých vlastenců.

Od roku 1960 na hradě sídlí Muzeum města Brna, které zde připravilo několik stálých expozic věnující se historii hradu,  pořádá řadu uměleckých výstav a dalších akcí. V letních měsících na nádvoří hradu bývají divadelní představení.

 

Kasematy

Brněnské kasematy byly postaveny roku 1742 plukovníkem Rochepinem. Původně sloužili vojákům, vešlo se do nich až 1200 mužů, využívali je také jako sklad potravin a vojenského vybavení. Na věznici byly přestavěny roku 1783, kdy proběhla reforma soudů a vězeňství a Špilberk byl určen pro nejhorší zločince z českých i rakouských zemí.

 

Rozhledna
Nachází se v nárožní věži hradu, vede na ni 103 schodů. Je otevřena celoročně za příznivých povětrnostních podmínek. Vstup na rozhlednu je zpoplatněn.

 

Studna

Její počátek sahá až do středověku a svojí hloubkou téměř 112 metrů sahá pod úroveň řeky Svratky na Starém Brně a patří mezi nejhlubší studny u nás. Nad studnou stával studniční domek s kolem, kterým vězňové čerpali vodu. Domek byl zbourán na konci třicátých let. V devadesátých letech proběhl archeologický průzkum studny, kde se našlo množství předmětů a dokonce i kostra vojáka z 19. století, jehož totožnost i to, jak se do studny dostal, je dodnes otázkou. Tyto nálezy si můžete prohlédnout ve stálé expozici Špilberk od hradu k pevnosti.


Zvonkohra

Zvonkohra byla vyrobena v roce 1990 v Brodku u Přerova. Zvony vyzdobil sochař Otmar Oliva a jejich váha je od 16 kg do 220 kg. Zvonkohra má 32 melodií a můžete si některou z nich poslechnout každou celou hodinu od 9 do 18 hodin.

 

Hrad Špilberk je  přístupný po celý rok. V období říjen-březen je zavřeno v pondělí.

Web: www.spilberk.cz