Kaple Mitrovských byla postavena ve 30. letech 20. století hrabětem Hubertem Vladimírem Mitrovským, po smrti jeho jediného syna. Kaple byla postavena z dekorativního březového dřeva, které je však málo trvanlivé a chyběl zde i kamenný základ. Brzy tak začala chátrat, v 60. letech proběhla její oprava, ale v polovině 70. let již musela být stržena. V roce 2003 byla započata obnova a v roce 2006 byla kaple dokončena.

Dostanete se sem po červené turistické značce směrem na Horákovskou myslivnu od zastávky MHD Mariánském údolí. Cesta je dlouhá přibližně 2,2 km.

Podobná kaple stávala i v sokolnické bažantnici, ale ta byla zničena při osvobozování Sokolnic roku 1945.

Pro zajímavost: rod Mitrovských vlastnil od poloviny 19. století do konce 2. světové války obec Horákov a další jako například Sokolnice, Šlapanice, Telnice, Tuřany, Kobylnice, Ponětovice, Jiříkovice a také hrad Pernštejn, který v roce 1862 nechali nákladně opravit.