Krásná poutní kaple Panny Marie Pomocnice stojí na kopci jménem Kostelíček v Líšni.

Původní kaple z roku 1628 byla dřevěná a postavena jako poděkování za uzdravení syna baronky Elišky Bergrové, který na tomto místě uzřel Pannu Marii. V roce 1634 byla kaple vyzděna a vysvěcena olomouckým biskupem. Avšak během vlády za Josefa II. v roce 1784 byla zbořena a vybavení zabaveno pro náboženský fond. Obraz Matky Boží Pomocné byl přemístěn do kostela svatého Jiljí v Líšni, kde je dodnes. K základům, jenž z kostelíčku zbyly, se pak řadu let chodili modlit lidé.

Současná kaplička byla postavena v roce 1914 a má podobu původního kostelíku.

Líšeňské Panně Marii se také říkalo Panna Maria „v třešních“ a nebo „v háji třešňovém“ , protože v roce 1867 hrabě Egbert Belcredi zde vysázel třešňový sad o počtu 5000 stromů. Představte si tu krásu vykvetlého třešňového sadu.

Ke kapličce se můžete vydat z autobusové zastávky Kubelíkova nebo Obecká.