Kostel sv. Barbory byl vysvěcen roku 1857 a je postaven v novogotickém stylu podle návrh vídeňského architekta Kieslera.

Na boční straně kostela se nachází Světelský oltář, který je původně střední část oltáře kláštera z dolnorakouského Zwettlu (Světlá). Je to dílo pozdní gotiky z let 1516 – 1525, pracovalo na něm až šest řezbářů a bylo na něj použito lipové dřevo.

V roce 1732 byl odstraněn kvůli tomu, že byl „staromódní“ a velká část byla zničena. Dlouhou dobu byl uchováván v bednách a v roce 1852 byl opatem prodán, ale dolnorakouské místodržitelství přikázalo oltář vrátit klášteru. Světelský oltář byl velmi poničen a vyžadoval restaurátorský zásah v hodnotě 1 200 zlatých, které však opat odmítl uhradit. Opravu nakonec zaplatil kníže Alois Lichtenštejn, stal se tak jeho majitelem a věnoval jej kostelu v Adamově.

Oltář je 7 metrů vysoký a je na něm znázorněno 59 postav a je národní kulturní památkou.

 

svetelsky-oltar

Bližší informace k prohlídce: www.adamov.name