Křtiny jsou jedno z našich nejstarších poutních míst. Křtinskou dominantou je barokní kostel Jména Panny Marie, postaven podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela na půdorysu řeckého kříže. Patří mezi Santiniho vrcholná díla a je nazýván Perla Moravy.

Již ve středověku zde stával kostel a malý klášter, kde v kostele byla umístěna gotická socha Panny Marie Křtinské, která byla hojně navštěvována věřícími od roku 1210. Díky stále větší a větší návštěvnosti poutníků bylo rozhodnuto premonstráty ze Zábrdovického kláštera o přestavbě celého areálu a v roce 1718 započata stavba chrámu dle návrhu Sanitiniho, která je citlivě zasazena do krajiny a stala se dominantou Křtin. Gotická socha Panny Marie Křtinské z původního kostela je umístěna na hlavním oltáři chrámu.

Chrám je přístupný celoročně a je vyhlášen národní kulturní památkou.

 

Zvonkohra

Zvonkohra umístěná v ambitu (krytá chodba) čítá 33 zvonů a můžete si poslechnout až 7 melodií. Hrající zvonkohru uslyšíte 2x týdně v sobotu v 18:06 a v neděli ve 12:06.

 

Kostnice

V devadesátých letech byla objevena krypta s lidskými kostmi nashromážděné až do výšky 2,2 metrů. Nejzajímavějším objevem bylo 12 lidských lebek s kresbou v podobě vavřínového věnce a na čele znázorněný symbol písmene T. Tento nález je první svého druhu na našem území. Není jasné, komu tyto pozůstatky patřily, ale měli zřejmě mimořádný význam.

Kostnice je přístupná o hlavních poutích nebo po předchozí domluvě.