Vznik města Mikulov spadá do počátku 12. století. Od konce 13. do 16. století patřil Mikulov Lichtenštejnům, poté do 19. století Dietrichštejnům, kdy město zaznamenalo největší rozkvět stavební, hospodářský i kulturní a stalo se tak dočasným centrem Moravy. Dietrichštejni vlastnili velkostatek a zámek až do roku 1945, kdy vyhořel.

Počátek židovské obce v Mikulově se datuje rokem 1421, kdy byly vypovězeni z Vídně a Dolních Rakous. Postupně se zde usazovali a tak v polovině 16. století se Mikulov stal sídlem moravských rabínů a centrem kulturního dění moravských židů. Během let se přihodilo několik ničivých požárů. Zánik židovské komunity přinesla 2. světová válka. Malé části židů se podařilo uprchnout, většina však nepřežila. Po roce 1945 velká část ghetta byla zbořena, zbylých 90 domů jsou nemovitou kulturní památkou.

 

  • historické náměstí

Centrum města jak jej známe nyní, vzniklo na konci 16. století přesunem náměstí blíže ke vchodu do zámku. Počátkem 17. století bylo postaveno několik renesančních domů, které jsou tu dodnes – dům U Rytířů se sgrafitovou výzdobou a kanovnické domy (č.p. 4). Dále je zde kašna z roku 1700 a sousoší Nejsvětější trojice z roku 1723-4.

 

  • Zámek Mikulov

Dříve zeměpanský hrad, od roku 1249 v majetku Lichtenštejnů, které koncem 16. století vystřídali Dietrichsteinové. Po požáru roku 1719 získal zámek dnešní podobu. Roku 1945 vyhořel do základů, v 50. letech byl nákladně obnoven.
V současnosti zde sídlí Regionální muzeum Mikulov, které zde připravilo několik expozic a nabízí různé prohlídkové okruhy po zámku. Během letních prázdnin zde bývají noční prohlídky.

Zámek je otevřen od dubna do konce listopadu.

Web: www.rmm.cz

 

  • Dietrichsteinská hrobka

Nachází se v dolní části náměstí, původně kostel sv. Anny byl postaven v letech 1623-56. V 18. století přistavěno dvouvěžové průčelí dle návrhu J. B. Fischera z Erlachu. Po velkém požáru v roce 1784 byl přestavěn na hrobku Dietrichstejnů.

Hrobka je otevřena od dubna do října každý den, od listopadu do března na objednání.

Web: www.mikulov.cz

 

  • Židovské památky

Židovská čtvrť – tvořila se od poloviny 15. století do 2. světové války, kdy židé nepřežili válku nebo uprchli. Po roce 1945 mnoho domů zbořeno, zůstalo jich 90. Jádro ghetta byly ulice Husova, Brněnská a Alfonse Muchy. Domy jsou prohlášeny za kulturní památku.


Mikve
– objevena náhodně ve sklepě starého domu, 300 let stará židovská lázeň k rituálnímu očištění.
Je volně přístupná od dubna do října.


Synagoga
– pochází z poloviny 16. století, nynější podoba je jí vtisknuta po požáru roku 1719. Nyní je zde expozice o mikulovské židovské obci a její historii.

Přístupná je od dubna do listopadu.

Web: www.rmm.cz


Židovský hřbitov
– rozsáhlý hřbitov s nejstarším náhrobkem datovaným rokem 1605, je zde až 4000 náhrobků. Nejzajímavější je rabínský vršek, kde jsou náhrobky mikulovských a moravských zemských rabínů.

Přístupný je od dubna do října.

Web: www.zidovskyhrbitovmikulov.cz

 

  • Svatý kopečeksvaty-kopecek

Dominanta Mikulova, na jejímž vrcholu stojí poutní kaple sv. Šebestiána s křížovou cestou, zvonicí a Božím hrobem. Křížová cesta patří mezi první poutní místa na jižní Moravě. Místo je přírodní rezervací od roku 1992 pro výskyt vzácných rostlin a živočichů. Z kopečku je krásný výhled na Mikulov.

  • Kozí hrádek

Vybudován v 15. století jako dvoupatrová dělostřelecká věž ke zlepšení obrany Mikulova a jako kontrola cest mezi Brnem a Vídní. Dnes je okolo hrádku volně přístupné odpočinkové centrum.

Otevřeno pokud je vyvěšena vlajka nebo po předchozí domluvě.

 

  • Jeskyně na Turoldu

Leží na severním okraji Mikulova v přírodní rezervaci vrchu Turold. Pro návštěvníky je otevřena trasa o délce cca 300 metrů. Ve spodní části jeskyně je dóm s jezerem. Současný jeskynní systém byl objeven roku 1951, avšak zmínky o jeskyni na Turoldu sahají do roku 1669, kdy byla tehdejší jeskyně zničena těžbou vápence.

Otevřeno od dubna do konce října.

Web: www.jeskynecr.cz

 

  • Pěchotní srub MJ-S 29

Srub pod názvem „Svah“z roku 1938 leží západně od Mikulova vedle železniční trati. Sloužil armádě do roku 1999 a najdeme zde expozici se zbraněmi a vybavením Československé lidové armády.

Otevřeno je o víkendech od května do konce října.

Web: www.kvh.g6.cz