Most Míru, železniční viadukt v Dolních Loučkách byl postaven v letech 1940-52 na trati mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem.

Most je dlouhý 282 metrů, vysoký 42 metrů a vede přes údolí s říčkou Libochůvkou.

Původní projekt plánoval ocelový viadukt na betonových pilířích o šesti až sedmi polích. Roku 1941 byla stavba přerušena pro nedostatek oceli, která byla primárně určena pro vojenské účely. Projekt byl přepracován na třináctiklenbový viadukt s žulovými kvádry. Stavba pomalu pokračovala až do konce roku 1943, kdy byla přerušena probíhající válkou.

Stavba opět začala roku 1946, ale kvůli nedostatku cementu, žulových kvádrů i pracovníků byl projekt opět přepracován. Byl navržen dlouhý betonový oblouk místo nevybudovaných pilířů č. 7-12, díky kterému by se na stavbě výrazně ušetřilo. Návrh byl schválen roku 1950 a stavba opět započala. Oblouk má rozpětí 110 metrů a tehdy se jednalo o největší železobetonový oblouk ve střední Evropě. Stavba s menšími úpravami probíhala do srpna roku 1952, doprava byla slavnostně zahájena 20. 12. 1953.