Od poloviny září můžete navštívit nové expozice Technického muzea v Brně a to expozice Optiky a Výpočetní techniky.

Expozice Optiky se skládá ze tří samostatných částí: fotoaparáty, kinematografie, elektronová mikroskopie a navazují na původní expozice Výpočetní technika 1980–1992 a Mikroskopie 1985–1992. Ty musely být zrušeny v roce 1992 na základě vyhlášení restitucí, které vedly k vystěhování muzea v roce 1996 do provizorních prostor.

  

Výpočetní technika

 Historie počítačové techniky v expozici TMB začíná v Babylóně, starověké Indii, Egyptě, tedy v době, kdy účetní a matematici používali mechanickou pomůcku zvanou abakus – zprvu kamínky na ploše písku s vyrytými čarami, později desku s vyznačenými sloupky, ještě později desku se žlábky, až po známý sčot – tedy počítadlo. Ovšem to je jen kratičký úvod, z něhož expozice vychází. Má toho totiž za ta léta lidské činnosti hodně co říci: od početních pomůcek, přes logaritmy a logaritmická pravítka a tabulky, klávesový sčítací stroj (z roku 1851), přes elektronické kalkulátory k analogovým počítačům, až po samočinné počítače nulté až třetí generace.

Návštěvníci se např. seznámí s děrnoštítkovou technikou, uvidí sálový počítač MINSK a mladší IBM, až dojdou k osobním počítačům. Na několika z nich si pak budou moci vyzkoušet či vzpomenout, jak se pracovalo
s operačním systémem MS DOS, anebo si vyzkoušet ukázky z her z 80. let minulého století.

Posláním expozice je seznámit běžného návštěvníka se základními mezníky v historii počítačů, pro vážnější zájemce bude k dispozici počítačový informační systém s velkým množstvím doplňujících detailních materiálů včetně výkladových multimediálních animací. V návaznosti na  expozici pak TMB na samostatném internetovém portále prog-story.technicalmuseum.cz nabízí virtuální expozici „Historie programování a VT u nás“, která postupně dokumentuje vznik a vývoj nového inženýrského oboru programování, který pomocí výpočetní techniky vytváří konkrétní aplikace.

 

Optika – fotoaparáty, kinematografie, elektronová mikroskopie

Úvodní část optiky, seznámí návštěvníky s hlavními částmi fotografických přístrojů a na zhruba 80 exponátech a jejich příslušenství představí historický vývoj v této oblasti. Cílem expozice fotoaparátů je představit jejich rozmanitost ve 20. století a jejich technické parametry. Nejstarší fotoaparáty spadají do přelomu 19. a 20. století. Nejzajímavější exponát je sklopný fotografický přístroj na skleněné fotodesky 50 x 60cm, vyrobený firmou Fabrik Fotographisher Apparate Langer & Comp  z Vídně, který používal profesor Karel Absolon. Z dalších můžeme jmenovat ateliérový aparát GOLDMANN firmy Goltz & Brautmann z Drážďan z počátku 20. století.

Z prostředí fotoaparátů se postupně dostaneme do expozice,  která nás seznámí s principem filmového záznamu, s historickým vývojem filmové technikysnímacích kamer a filmových projektorů, s hlavními jejich částmi s využitím schémat a interaktivních exponátů. Předvádí cca 40 exponátů kamer a projektorů 8mm, 16mm a 35mm v autentickém prostředí dobového biografu s ukázkou dobové promítačky AEG a MEOPTA. Obě části této expozice jsou propojeny stylizovanou historickou uličkou, kde se budou moci zájemci vyfotografovat na  historizujícím pozadí, zastavit se v dobovém biografu, chvíli posedět a zhlédnout krátký sestřih vývoje kinematografie. Do expozice je také zakomponováno interaktivní pracoviště určené nejen dětem a mládeži, které umožňuje sestrojení a ukázku funkce pomůcek a principů snímání a promítání obrazu.

Expozici optiky uzavírá historický vývoj mikroskopů, z nichž nejstarší se datuje do 18. století.
Na originálních předmětech je vysvětlený princip a funkce mikroskopu světelného a elektronového.  Nejznámější a nejběžnější mikroskopy jsou světelné, které využívají obvykle bílé světlo ze zdroje (žárovky). V elektronových mikroskopech jsou fotony nahrazeny elektrony a místo skleněných čoček jsou elektromagnetické.

Závěr celé expozice tak odkazuje na výzkum a výrobu elektronových mikroskopů a tím také na Ústav přístrojové techniky ČSAV a národní podnik TESLA BRNO. Elektronové mikroskopy jsou zcela unikátní a město Brno je proslulé právě jejich výrobou. Elektronové mikroskopy byly vyráběny v podniku TESLA, tedy v budově, v níž se v současné době nachází právě Technické muzeum v Brně.

Za zajímavost lze pokládat vystavovaný elektronový litograf BS 600, který se v tomto podlaží „narodil“ a posunut o cca 10m se pak stal součástí této expozice, ale jako již sbírkový předmět TMB. Skutečnou raritou je pak stolní elektronový mikroskop BS 242 oceněný zlatou medailí na výstavě Expo 58 v Bruselu nebo Tesla BS 343, rastrovací mikroskop konstruovaný pro použití v terénních podmínkách.

Takto systematicky pojaté expozice Výpočetní techniky a Elektronové mikroskopie jsou jediné svého druhu s touto tématikou ve střední Evropě.

 

Web: www.technicalmuseum.cz

Tisková zpráva

Foto: Technické muzeum v Brně