Nový hrad leží mezi Adamovem a Blanskem nad údolím řeky Svitavy. Byl postaven na předsunutém opevnění tzv. Starého hradu, který následně nahradil. Zbytky zdí a příkopy Starého hradu jsou stále patrné kousek za Novým hradem.

 

Starý hrad

První zmínka o hradu pochází z roku 1381 a jeho funkce spočívala v hlídání významné cesty z Brna blanenským údolím. Mezi majitele hradu se řadí také moravský markrabě Jošt. Během česko-uherských válek se stal jednou z bašt českého krále na Moravě. Na počátku roku 1470 byl dobyt vojskem uherského krále Matyáše Korvína. Není jisté, zda byl potom Starý hrad obnoven, později byl ale vybudován na jeho předsunutém opevnění Nový hrad.

 

Nový hrad

Nový hrad byl postaven roku 1493 bratry Černohorskými z Boskovic. Na stavbu byl použit materiál ze Starého hradu, který se původně jmenoval Nový hrad a Starým začal být nazýván až po dostavbě druhého Nového hradu. Při švédském obléhání Brna roku 1645 byl lstí dobyt. Říká se, že hlídka hradu nebyla obezřetná a hrála v otevřené bráně kostky, druhá pověst o zradě olomučanského občana, který zradil hlídku a zavolal si o otevření brány.

Koncem 17. století sloužil hrad jako obydlí pro myslivce, v roce 1703 zde byly skladovány zbraně. O sto let později proběhla romantická přestavba hradu a byla postavena vysoká věž. V letech 1843-48 se stavěla železniční dráha z Brna do České Třebové a razil se Novohradský tunel, byla věž kvůli obavám ze zřícení snížena. Po pozemkové reformě roku 1920 se hrad stal majetkem státu, následně přešel do vlastnictví Školního lesního podniku Křtiny a ještě v 50. letech 20. století zde byl výletní hostinec, poté již chátral. Začátkem 80. let se jej ujali nadšenci a hrad začali opravovat až do dnešních dnů.

Hrad je přístupný a konají se zde různé akce a jarmarky. Bývá otevřen o víkendech počínaje velikonočním víkendem, o letních prázdninách je otevřen i ve všední dny kromě pondělí. O víkendech je otevřen i šenk pod hradem, otevření ve všední dny je závislé na počasí.

► www.novyhrad.eu

 

Tip

► na Nový hrad se můžete vydat z Vranova či z Adamova naplánovaným pěším výletem

► nedaleko Nového hradu směrem na Olomučany je zřícenina Čertova hrádku, z jehož stavebního materiálu byl původní Nový hrad částečně vystavěn, vede přes něj také naučná stezka Olomučany