Otevřená zahrada

 

Zahrada se nachází pod špilberským svahem se vstupem z Údolní ulice.

Zahrada je místo vhodné pro odpočinek i poznání. Najdete tu interaktivní sochy, které se váží k přírodě a živlům. Celkem dvanáct interaktivních soch si můžete sami vyzkoušet.

V Otevřené zahradě se dále konají různé přednášky, semináře, tematické dny i pravidelné komentované prohlídky.

 

Boromejská zahrada

V sousedství Otevřené zahrady najdete bývalou klášterní zahradu, která náleží Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Spolu s Nadací Partnerství byla zahrada obnovena a nyní se zde nachází řada záhonů, které si lidé mohou pronajmout a pěstovat zeleninu, nebo se přihlásit na zahradnický kurz pro děti i dospělé.

V místech Boromejské zahrady ve druhé polovině 19. století začínal své pěstitelské pokusy Arnošt Emanuel Silva Tarouca. Je považován za duchovního otce zahradnické profese u nás a jeho pokusy budily pozornost po celém světě. Protože později musel městu odprodat parcely na stavební pozemky, odstěhoval se do Průhonic, kde založil slavný Průhonický park.

 

Bližší informace a otevírací doba: www.otevrenazahrada.cz