Severně od Bořitova u Černé Hory najdeme v lese pod Velkým Chlumem několik pískovcových soch od Stanislava Rolínka, rodáka z Bořitova.

Stanislav Rolínek se narodil roku 1902 jako čtvrté dítě pivovarskému dělníkovi a zemědělské dělnici. Po roce mu umírá otec a matka uživí rodinu jen s velkým úsilím a odříkáním. Rolínek se vyučil jako čalouník, poté jako dělník pracoval v nábytkářské továrně v Černé Hoře. Když mu bylo dvaadvacet let, onemocněl souchotinami. Léčil se v sanatoriu, po zlepšení opět nastoupil do práce, ale po roce musel kvůli nemoci zaměstnání nakonec opustit. 

Od mládí se zajímal o umění, k jeho prvním sochařským pokusům můžeme zmínit polovypouklou sochu dívčí tváře, kterou vytvořil na jižním svahu Velkého Chlumu. Jelikož se lidé pracující na okolních polí jeho práci smáli, stáhl se na zalesněnou stranu kopce, kde vytvořil několik menších soch a nadživotní sousoší husitských osobností, jenž vzbudili velkou pozornost a psaly o něm i celorepublikové deníky.

Rolínek svým sousoším proti sobě popudil bořitovského katolického děkana, který proti němu zahájil tažení a vyzval místní mládež, aby s ním přerušila styky.  

Pozornost, jenž sousoší vyvolalo, přivedlo kunštátského starostu a podnikatele Františka Buriana na myšlenku vytvoření turistické atrakce pro Kunštátsko. Šlo o ztvárnění sochy prezidenta Masaryka v nadživotní velikosti s charakteristickým postojem s kloboukem v ruce. Jeho jediným podkladem pro ztvárnění hlavy mu byla podobizna na poštovní známce. Dílo mělo být odhaleno k desátému výročí republiky, což znamenalo pro Rolínka osmiměsíční termín, který se podepsal na jeho zdraví. Socha měřila s podstavce 13 metrů a patřila k největším sochařským monumentům Evropy té doby. K soše mířili hromadné výpravy až do pádu republiky a vzniku protektorátu, kdy bylo nařízeno její zničení. Dnes na místě zůstaly pouze vytesané boty na podstavci a tajemná silueta sochy.   

Dalším unikátním Rolínkovým dílem je jeskyně Blanických rytířů u Kunštátu, kde se inspiroval českou historií. Hlavní postavu tvoří jezdecká socha svatého Václava, která stojí uprostřed spícího vojska. Některé sochy jsou opracovány hrubě, protože Rolínek věděl, že s postupující nemocí mu už nezbývá mnoho času. I tak jeho dílo budí velký obdiv a uznání.   

 

Hlavy bojovníků

Spící dívka

Sousoší husitských bojovníků

Hlava vojáka