Kaple sv. Floriána tvoří nepřehlédnutelnou dominantu nad Moravským Krumlovem na kopci Floriánek s výhledem na celé město. Byla postavena v letech 1695-7 a zasvěcena svatému Floriánovi, kterého si lidé zvolili za patrona města po velkém požáru roku 1690.

K založení kaple se váže pověst, kdy se knížeti Antonínu Floriánovi z Lichtensteina splašili v bouřce koně a jako zázrakem se zastavili na okraji srázu. Jako památku své záchrany a vděčnosti zde nechal postavit kapli.

Kaple má tři vchody a čtyři věžičky po stranách. Původně měla věžiček pět, ale prostřední byla odstraněna. Během napoleonských válek zde tábořila francouzská vojska o počtu asi 10 000 mužů a kaple byla zpustošena, roku 1829 byl ukraden zvon. O obnově kaple bylo rozhodnuto roku 1833, na podporu knížecí inspektor statků Matthias Zimmerman dal přivést zařízení z kaple ve Velkých Losinách, město Moravský Krumlov darovalo zvon z tehdejší radnice.

Po roce 1989 se vrátila tradice konání poutě sv. Floriána konající se každoročně začátkem května. Kaple je otevřena při příležitostech bohoslužeb, poutě čí koncertu.

 

Kudy kam

Ke kapli vede modře značená turistická trasa z náměstí T. G. Masaryka, z druhého směru vede modrá ze železniční stanice Moravský Krumlov. Ke kapli se dá zajet autem a nechat ho na prostranství poblíž Křepelčího vrchu.