Románský kostel v Řeznovicích nedaleko Ivančic, pochází zřejmě z druhé poloviny 12. století a patří k našim nejvýznamnějším románským památkám. Byl to původně vlastnický kostel spojený lávkou se zeměpanským dvorcem, který nejspíše stával v místech dnešní fary. Kostel tvoří původní osmiboká zvonice s apsidou, ke které přiléhalo hranolové stavení s emporou (nadzemní přístupná galerie), jenž byla v 16. století nahrazena renesanční lodí. Ve věži se nachází tři zvony, kdy nejstarší je datován rokem 1483. Zbývající dva zvony byly během první světové války zabaveny a v roce 1950 byly vyrobeny dva nové zvony jako náhrada. Tyto nové zvony ohlašují stále nedělní bohoslužby, avšak nejstarší zvon není využíván. Až do roku 1793 byl kolem kostela hřbitov. U kostela stojí rokokový kříž z 18. století.