Rudický lom Seč leží na okraji obce Rudice vzdálené zhruba 20 km severně od Brna. Lokalita je součástí Rudické plošiny a představuje jeden z větších odkryvů sedimentů jurského až spodnokřídovitého stáří, které jsou označovány jako rudické vrstvy. Ty tvoří křemenné písky, pestré jíly a černohnědé železité písky a pískovce. Tyto barevné písky vytvářejí jedinečnou scenérii spolu s vodou, kterou je lom částečně zaplaven.

Od roku 1993 se v lomu již intenzivně netěží a oficiálně není zatím přístupný veřejnosti. Lom je viditelný z okolních cestiček v lese.

 

 

Tip:

► Kolem lomu Seč vede okružní naučná stezka Rudické doly, která je zaměřená na pozůstatky důlní činnosti a je dlouhá asi 5 km.

► Nedaleko Rudice se nachází Rudické propadání, které jistě stojí za návštěvu. Z Rudice se tam dostanete po zelené turistické značce směrem na Jedovnice.

► V Rudici se nachází Větrný mlýn, z roku 1865 se stálou expozici mineralogie, speleologie, hornictví a hutnictví v Rudici a dobové bydlení.

► Vedle mlýna je Geopark s ukázkami hornin z Moravského krasu a Drahanské vrchoviny.