Obec Rudice, vzdálené asi 25 km severovýchodně od Brna, je spojena s dobýváním železné rudy rudických vrstev. Krajina je tvořena řadou malých jezírek neboli „luží“, která vznikla v průběhu 19. a 20. století zatopením opuštěných šachet na těžbu železné rudy a kaolinických jílů.

Těžba železné rudy skončila s provozem hutí v Blansku roku 1893, avšak zdejší doly nezůstaly opuštěné. Místní sedláci si našli zdroj obživy v těžbě především kaolinických jílů, používaných v blanenském slévárenském průmyslu, nebo také jako malířské hlinky. Ložiska jílů a písků nebyly v takových hloubkách jako železné rudy. Ve 40. letech 20. století po ukončení těžby hlinek byly šachty zavezeny a převážně zatopeny dešťovou vodou.

V okolí je ještě dnes až čtyřicet takových jezírek, z nichž největší je Šístý, severně pak Kocmanka, Janovka, Zouharka a Šebelka. Jména jezírek jsou odvozena od jmen původních majitelů. Nejhlubší šachta, nesoucí jméno Hugo, byla hluboká 140 m.

 

Tip

► Kolem jezírek i známého lomu Seč s barevnými jíly a písky vede okružní naučná stezka Rudické doly, která je zaměřená na pozůstatky důlní činnosti a je dlouhá asi 5 km.

► Nedaleko Rudice se nachází Rudické propadání, které jistě stojí za návštěvu. Z Rudice se tam dostanete po zelené turistické značce směrem na Jedovnice.

► V Rudici se nachází Větrný mlýn, kde se nachází expozice věnovaná těžbě železné rudy, speleologie i mineralogie, zároveň je zde informační centrum.

► Vedle mlýna je Geopark s ukázkami hornin z Moravského krasu a Drahanské vrchoviny.