Krasový systém Rudické propadání – Býčí skála je druhou největší jeskyní ČR s délkou je 12 km. Jeskyně je modelována Jedovnickým potokem a jeho dalšími přítoky. Potok se propadá do podzemí ve slepém krasovém údolí. Jedovnický potok do podzemí padá z výšky  86 m a zároveň tak vytváří největší českou podzemní vodopádovou kaskádu. Během silných mrazů vytváří ledopády, z nichž nejdelší má 34 m. Symbolem Rudického propadání je sintrová „Kašna„, kde narůstá krápníková hmota až několik milimetrů za rok. Unikátním je také „Zkamenělý žebřík“, který zde stojí od roku 1922. Součástí podzemního systému je nejhlubší „suchá“ propast v ČR o hloubce 153 m a největší podzemní prostor – Obří dóm. V roce 1985 bylo Rudické propadání propojeno s Býčí skálou.

 

 

Tip

► Nedaleko se nachází naučná stezka Rudické doly, která je zaměřená na pozůstatky důlní činnosti a je dlouhá asi 5 km. Stezka vede kolem krásného lomu Seč a Rudických jezírek.

► V Rudici stojí Větrný mlýn, kde si můžete prohlédnout výsledky práce speleologů z Rudického propadání.

► Vedle mlýna je Geopark s ukázkami hornin z Moravského krasu a Drahanské vrchoviny.