Růženin lom najdete na Hádech a je přístupný od spodní silnice Hády vedoucí z Jedovnické do Maloměřic. Těžila se zde vápnito-jílová břidlice a práce byla zastavena v 60. letech. Vzniklá mléčně zakalená jezírka, hluboká asi 150 cm, se napájí z pramenních vývěrů i srážek a jsou domovem chráněných druhů vážek, vodních brouků i obojživelníků.