Rybičková skála se nachází nedaleko obce Neslovice, odkud se můžete vydat po zelené turistické značce vedoucí dále do Padochova.

rybickova-skala-detailSkála se nachází v údolí Neslovického potoka, je asi 40 metrů dlouhá a až 13 metrů vysoká, vystupují z ní části břidlice a šedočerných jílovců. První zmínka o lokalitě pochází z roku 1868, kdy byly uvedeny nálezy rybích šupin a koprolistů objevitelem D. Štúrem. Později v letech 1878-80 zde bylo objeveno paleontologicky velké množství zbytků ryb, po které skála dostala své jméno.

Ve zprávě z roku 1944 je uváděno, že skála je rozdělena do pěti stejně mocných horizontů s obsahem tmavých a světlých břidlic i tence vrstevnatých jílovců. Svrchní horizonty jsou paleontologicky méně méně bohaté, spodní vrstva je nejbohatší.

Faunistické společenstvo je podle Augusty tvořeno ojedinělými šupinami paprskoploutvých ryb a trny akantodií.

V roce 2002 v rámci paleontologického výzkumu bylo nalezeno zhruba 200 kusů zkamenělin paprskoploutvých ryb a hmyzí křídlo.

Rybičková skála je chráněný přírodní výtvor, avšak stopy amatérských hledačů jsou zde bohužel patrné.

Tip:

Výlet na Rybičkovou skálu můžete spojit s návštěvou technické památky bývalé cihelny směrem na Zbýšov. Trasa k cihelně je značena a je vzdálena zhruba 1,5 km od skály.