Kovová strážní věž v areálu bývalých židenických kasáren bude nově sloužit Areálu československého opevnění v Šatově, které má ve správě Technické muzeum města Brna. 

Statutární město Brno, které je vlastníkem části areálu bývalých židenických kasáren na Rokytově ulici, převedlo Technickému muzeu v Brně kovovou strážní věž. Tu mělo město ve svém vlastnictví od roku 2014.

Již před tímto datem nesloužila strážní věž svému účelu a byla dlouhodobě nevyužívána. Podle znaleckého posudku z listopadu loňského roku je věž ve špatném technickém stavu. Její cena v místě a čase obvyklá činí necelých dvacet tisíc korun.
Technické muzeum v Brně věž zrenovuje a nainstaluje ji v Areálu československého opevnění v Šatově nedaleko Znojma.

Hlavním předmětem naší činnosti je shromažďovat hmotné doklady vývoje techniky, průmyslu, dopravy, architektury a vědy za účelem jejich odborného zpracování a zpřístupňovat je veřejnosti. Renovovanou věž chceme uchovat jakožto originální prvek používaný Československou armádou,“ uvedl ředitel Technického muzea v Brně Vlastimil Vykydal.

Strážní věže sloužily jako pozorovatelny v československé oblasti tzv. železné opony, která sahala od Bratislavy až po Cheb, respektive Aš. Historicky existovaly ve dvou podobách. Od 50. do 60. let se využívaly dřevěné věže, mezi nimiž byla zóna s elektrickým proudem zabraňujícímu nelegálnímu přechodu hranice. Po roce 1968, kdy došlo k opětovnému uzavření hranic, stály v hraničním pásmu unifikované kovové věže. Věž ze židenických kasáren je jednou z nich.

 

zidenice-starzni-vez

Foto: Hana Kubínová

 

Zdroj: Tisková zpráva, www.brno.cz