Město Tišnov se může pochlubit třemi dochovanými uzoučkými středověkými uličkami, které patří k nejstarším ve městě. Jedná se o ulice Jirchářskou, Koželužskou a Ševcovskou, které jsou všechny přístupné z ulice Halouzkova.

Koželužská ulička je je vážnou kandidátkou na titul Nejužší ulička zapsaná v České knize rekordů. Je dlouhá 49 metrů, šířka v ústí ulice Halouzkova je 125 centimetrů, na opačném konci pouhých 95 centimetrů. Část zdí s obnaženými kameny se zachovalo v původním stavu a je osazena stylovými lampami. Ulička nese název podle cechu koželuhů, kteří v její blízkosti provozovali své řemeslo. Zpracovávali hlavně hovězí a koňské kůže, ze kterých vznikaly vydělané kůže – usně. Ke zpracování kůží používali moč z blízkých hostinců, jenž bylo v této části města požehnaně. Toto řemeslo bylo lidově nazýváno „smraďařské“. Vydělávání kůží bylo možné několika způsoby a dle nich se rozlišovala řemesla – koželužství, jirchářství, zámišnictví a pergamenictví. 

Jirchářská ulička je lomená, se zdmi z tišnovského kamene, z nichž jednu tvoří stará zeď barokního domu Na Pekle. Ulička je dlouhá 54 metrů, v ústí ulice Halouzkova je široká 190 centimetrů, z Jungmanovy ulice je to 170 centimetrů. Jircháři se oddělili od koželuhů a vytvořili samostatné řemeslo. Jircha byla měkká bílá useň z jehňat, kůzlat i vysoké zvěře, vyčiněná hlinitými solemi. Používala se především k výrobě rukavic. Jirchářům se také podle vydělávání kůže na bílo říkalo bělokožci. 

Ševcovská ulička leží na protilehlé straně Halouzkovy ulice a vede klikatě do ulice U Náhonu. Říkalo se jí Ševcovská, protože v této části města vedle koželuhů provozovali řemeslo i ševci.

Projděte se těmito malebnými uličkami a nechte na sebe dýchnout odkaz jeho dávných obyvatel. Nedaleko uliček se nachází Müllerův dům, kde najdete od roku 2011 Muzeum města Tišnova.

 

Jirchářská ulička

Koželužská ulička