Unikátní mlýn se nachází asi 28 km severozápadně od Brna na okraji obce Ruprechtov.

Byl postaven roku 1873 jako mlýn holandského typu. Po několika letech byl poškozen větrnou smrští, po které byl modernizován. Avšak místo klasického větrného kola zde byla instalována Halladayova turbína. Díky tomuto vynálezu amerického farmáře Daniela Halladaye, semlel mlýn až dvojnásobek obilí. Kolo turbíny tvoří věnec nastavitelných žaluzií, které umožňují automatický náklon ve směru i větru, jenž udržuje dvojité kormidlo.

V roce 1890 mlýn postihla další vichřice a servala turbínu až do nedalekého žlebu. Následná oprava i stavba turbíny mlynáře Cyrila Wágnera vyčerpala a zadlužila, navíc na mlýně ztratil svého syna, který se zde ztrhal námahou při práci.

Po čtyřech letech tak přebírá mlýn jeho zeť Robert Gottwald, jemuž se mlýn nepodařilo oddlužit a tak roku 1905 prodává mlýn svému bratru Antonínovi. Ten mlýn začal pronajímat a rozšířil provoz o pásovou pilu na větrný pohon. Není však bohužel doloženo, jak dlouho přesně toto zařízení pracovalo.

Po znárodnění byl mlýn v péči JZD a pomalu chátral. Později se mlýn podařilo získat zpět do vlastnictví vnučce původního majitele, která se spolu se svým manželem (oba architekti) postarala o záchranu unikátní Halladayovy turbíny.

V devadesátých letech 20. století byl tak mlýn a turbína obnoveny. K dispozici nebyla žádná dokumentace, vycházelo se pouze z jediné dochované fotografie z roku 1937. V současnosti se jedná o světový unikát funkční Halladayovy turbíny na mlýně. Technická památka je navržena na seznam UNESCO.

 

Prohlídky

V současnosti je mlýn přístupný veřejnosti o víkendech v měsíci říjnu.

Mimo tuto dobu je prohlídka možná pouze na objednání (listopad-duben) pro skupiny min. 10 osob.

Od května do konce září slouží mlýn jako rekreační objekt.

 

Web: www.mlynruprechtov.cz