Jedinečné historické vinné sklepy Plže se nachází v obci Petrov vzdálené asi 3 km od Strážnice. Plž je výraz pro označení vinného sklepa s předsklepením, který se obecně využíval v různých lokalitách. Plže jsou zmiňovány již v 15. století. Nejstarší sklepy jsou vyhloubeny pod zemí, klenuty z kamene a spojeny chodbou se vstupní lisovnou. Sklepy jsou dlouhé 10-17 metrů a vrstvená hlína na střeše zaručuje příznivé klima důležité pro kvalitu vína. Státní památkovou rezervaci vyhlášenou roku 1983, tvoří soubor 63 staveb různého stáří. Jde o celek tří vinařských ulic, které vycházejí z malé návsi. Barokní průčelí sklepů s bílou vápennou ličkou a modrou podrovnávkou spolu s urbanistickou skladbou tvoří unikátní a hodnotný celek vinných sklepů, který jistě stojí za návštěvu.

 

 

plze petrov

plze-petrov