Obec Vranov leží severně od Brna a zmínky o ní sahají do roku 1365. Je významným katolickým poutním místem.

 

Kostel Narození Panny Marie

Římskokatolický poutní kostel byl postaven na místě původního dřevěného kostelíku v letech 1617-33 Maxmiliánem z Lichtenštejna v raně barokním stylu brněnským stavitelem Giovanni Giacoma Tencally.

Legenda vypráví, že když se v roce 1240 ztratil v lese moravský šlechtic Vilém, který se ve strachu modlil a prosil o záchranu, zjevila se mu mezi dvěma duby Panna Maria. Ta mu ukázala cestu zpět, ale navíc uzdravila i jeho oči (měl oční vadu). Soška Panny Marie zůstala po zázraku mezi doby a Vilém nechal na místě postavit dřevěný kostelík , do kterého sošku umístil. Od těch dob na místo chodilo mnoho poutníků, byl postaven zděný gotický kostel a protože poutníkům pak ani ten nedostačoval, se v roce 1617 majitelé panství, knížata z Lichtenštejnu, rozhodla postavit nový kostel i s klášterním komplexem.

Soška Panny Marie z období gotiky je vzácnou památkou a ceněná i pro své neobvyklé ztvárnění. Panna Marie jako líbezná dívka v modrém šatě, zachycena ne zcela se sepjatýma rukama a bez Ježíška.

 

Hrobka Lichtenštejnů

hrobka-lichtenstejniHrobka je umístěna pod kostelem Narození Panny Marie. Je zde pohřbeno všech 14 vládnoucích knížat spolu s nejbližšími členy rodiny. Pohřbívat se zde začalo počátkem 17. století.

V letech 1818-21 byla hrobka rozšířena. Zatím poslední pohřeb se zde konal v roce 1992 – princezna Maria Benedikta z Lichtenštejna.

V roce 1945 byla hrobka zabavena a kvůli nevhodnému vybetonování kolem kostela byla větrací šachta hrobky poškozena a zatekla sem voda. Ta poškodila samotnou hrobku i rakve. Přes to, že není v majetku Lichtenštejnů, současný vládnoucí kníže Hans Adam II. hrobku opravil za 54 milionů korun v letech 2012-15.

 

Virtuální prohlídka hrobky

Hrobka není běžně přístupná veřejnosti, můžete si ji ale prohlédnout díky virtuální prohlídce ZDE.

 

Klášter paulánů

Klášter najdeme vedle kostela Narození Panny Marie, kde se do dnešní doby dochovalo původní západní křídlo s hodinovou věží a je chráněno jako národní kulturní památka.

V roce 1633 zde byl založen konvent paulánů, kteří si kolem chrámu postupně vybudovali čtyřkřídlou klášterní kvadraturu, která byla dokončena až v roce 1751. V roce 1781 přešla část řeholníků do nově zbudovaného konventu ve Šlapanicích a v roce 1784 na základě dekretu Josefa II. byl Vranovský klášter zrušen.

V té době patřil mezi nejbohatší konventy na Moravě. Po zrušení kláštera se postupně ubourávala křídla budovy a zůstalo tak zachováno pouze západní křídlo, které fungovalo jako fara.

Pauláni se sem vrátili až v roce 1992 a začali komplex postupně obnovovat a křídla znovu dostavovat.

Nyní zde funguje Duchovní centrum sv. Františka z Pauly.

 

Tip

► Vranovský kostel můžete spojit s výletem na Babí lom nebo na Nový hrad