Unikátní sklepy v obci Vrbice na Břeclavsku jistě stojí za návštěvu. Jsou totiž vyhloubeny v několika patrech do kopce a připomínají malé hobití domečky.

Ve Vrbici se nachází několik sklepních lokalit. Sklepy postavené v lokalitě Stráž najdeme až 7 pater sklepů postavených ve stráni. Tyto typy sklepů vznikaly po roce 1920 a dříve v těchto místech byly lomy na kámen a štěrk. 

Starší lokalita Na sklepech, dnes již součást vesnické zástavby, vznikla ve 2. polovině 17. století. V některých těchto sklepech můžeme najít vstupy do podzemních únikových chodeb, které prý bývaly propojeny s čejkovickou tvrzí. V dobách loupeživých nájezdů sloužily jako úkryt místním obyvatelům.