Trasa začíná na náměstí v Pozořicích, odkud pokračujeme po modré turistické značce směrem na Kněží horu. Cestou se z naučných cedulí dozvíme o místních historických domech, nebo že nad Pozořicemi stával v letech 1862-1910 větrný mlýn.

Přes louky dojdeme na Kněží horu, kde dříve býval les patřící farnosti – knězi, proto se jmenuje Kněží hora. Je zde umístěn přístřešek s posezením a nechybí ani široký výhled do okolí.

Pokračujeme dále přes alej Františka Neužila. Tato cesta původně spojovala Rousínov, Viničné Šumice, Kovalovice, Jezera a Hostěnice. Až od Slavkova po ní putovali poutníci do Křtin. V 50. letech byla cesta rozorána a následně obnovena roku 2006, kdy zde byla vysázena lipová alej.

Na vyhlídce Bílá hlína, jejíž název pochází ze zabarvení písků okolních polí, se dočteme o předcích a archeologických nálezech v Pozořicích a Viničných Šumicích, jenž byly osídleny již od neolitu.

Cesta nás zavede na severní okraj Pozořic, kde pokračujeme po modré do lesů k Srnčí-Kroupové studánce, která vyvěrá nedaleko pěšiny. Pokračujeme k loveckému srubu, kde je odbočka k pramenu Žalmanovy studánky. Asi 100 metrů jižně od studánky roste mohutná jedle, která byla navržena jako památný strom.

Modrá značka nás dovede až na rozcestí u zříceniny hradu Vildenberk. Odtud se vydáme dále po žluté, ale ještě před tím se podíváme na pozůstatky hradu nedaleko cesty. Jednalo se o rozlehlý hrad, kde je dnes patrný obvodový příkop a val. Hrad pochází z počátku 14. století a jako pustý byl uváděn počátkem 15. století. Zanikl pravděpodobně díky markraběcím válkám, při nichž bylo zničeno mnoho hradů na Drahanské vrchovině. Předpokládanou podobu hradu si můžeme prohlédnout na vizualizacích dle zachovaného půdorysu.

Od hradu pokračujeme po žluté značce, která nás dovede do údolí Rékoví, jehož název vznikl zřejmě zkomolením německého Rogen Graben – srnčí příkop. Údolím vedla hlavní přístupová cesta na hrad. Odpočinout si můžeme na rozcestí u Vildenberské louky, kde je umístěno posezení. Cestu údolím lemuje několik naučných cedulí o vodě, lese, Kovalovickém potoku i hradě.

V údolí se také nalézá Žižkův kámen. Dle pověsti zde zanechal otisk kopyta kůň Jana Žižky, když tudy kdysi projížděl a přeskakoval na svém koni hluboké údolí.

Strmý kopec na okraji údolí se jmenuje Hlásnice. Na tomto místě pravděpodobně stávala předsunutá hradní hláska a sledovala dění v okolí. Dnes je zde umístěna lavečka s výhledem na jihozápad.

Stezka nás dovede k hlavní silnici přímo k zastávce autobusu, odkud můžeme jet až do Brna. Případně dojdeme pěšky zpět na náměstí do Pozořic.

pozorice-alej

Alej Františka Neužila

pozorice-trasa

obvodový příkop a val hradu

pozorice