rudice-luzeNaučná stezka Rudické doly přibližuje historii i místa spojené s dolováním železné rudy v okolí obce Rudice.

Stezka začíná u Větrného mlýna v Rudici, kde si v Informačním centru můžete vyžádat tištěného průvodce. Trasa je značena zkříženými hornickými kladivy v černozelené barvě, má 14 zastavení, která jsou označeny čísly odpovídající v tištěném průvodci. Stezka je dlouhá asi 5 km a je vhodná i pro rodiny s dětmi.

Naučná stezka vás provede přes Geopark u Větrného mlýna,  důl na Nivě, kapličku zasvěcenou sv. Antonínu (patron horníků) s dnes zatopenou těžební jámou.

Dále přes Panské boudy s jezírkem, kde probíhala velmi aktivní těžba železné rudy, těžební jáma Černé hlíny s černě zbarvenými jíly od dřevěného uhlí, které se nedaleko pálilo v milířích.

Důlní míry Prokop a Waldungszeche,  Starohraběcí důlní míra, krásný lom Seč hrající různými barvami písků a jílů, Důlní pole Hlubina s nejbohatšími ložisky železných rud, Novinky, Rudická jezírka (luže), která jsou pozůstatkem opuštěných a zaplavených šachet, Velká halda, zatopená důl Šístý a Žegrov.

 

Tip

► Nedaleko Rudice se nachází Rudické propadání, které jistě stojí za návštěvu. Z Rudice se tam dostanete po zelené turistické značce směrem na Jedovnice.

► Ve Větrném mlýně se nachází expozice věnovaná těžbě železné rudy, speleologie i mineralogie, zároveň je zde Informační centrum.

► Vedle mlýna je Geopark s ukázkami hornin z Moravského krasu a Drahanské vrchoviny.

► Za návštěvu stojí i nedaleký skalní amfiteátr Kolíbky.

 

 

mapa-rudicke doly