Návrší Zimarky leží nad Velkými Bílovicemi. Okraj návrší vybíhá do kopcovitého terénu a ten se nazývá Hradištěk

Název Zimarky je nejspíše odvozen od hraniční římské marky a toto místo mohlo být opevněním pro římskou desátou legii, jejichž tábor se nacházel na Mušově, zhruba 10 km odtud. Toto místo je velmi strategický bod s vynikajícím výhledem na Dolnomoravský a Dyjsko-svratecký úval. Našlo se zde několik zajímavých archeologických nálezů a to honosná dvouplamenná římská lampa a nejvýznamnějším nálezem je pohřebiště z 9. století.

Postavit kapli na tomto místě vznikl již v roce 1945, ale samotná realizace proběhla až v letech 2001-2002 ze sbírky občanů Velkých Bílovic.

Je zde také výskyt až 17 druhů chráněné květeny a místo je zapsáno do seznamu celoevropsky chráněných území NATURA 2000.

Místo má velmi příjemnou atmosféru, jenž vybízí k zastavení se i zamyšlení.