Tag: Rudice

kolibky

Skalní amfiteátr Kolíbky se nachází nad ponorem Rudického propadání. Jde o trosku dávno zaniklé jeskyně, jenž její pokračování není známé z důvodu zavalení…

rudicka-jezirka

Obec Rudice, vzdálené asi 25 km severovýchodně od Brna, je spojena s dobýváním železné rudy rudických vrstev. Krajina je tvořena řadou malých jezírek neboli…