Roku 1679 vypukl ve Vídni a v Dolním Rakousku mor, který se rozšířil i na Moravu. Kvůli této ráně se hustopečští měšťané rozhodli postavit kapli se třemi oltáři k poctě morových patronů – sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rozálie. Peníze na stavbu se vybírala mezi obyvateli náboženského bratrstva. Základní kámen byl položen roku 1682 a kaple byla dokončena 1690. Před kaplí se nacházel kříž, po kterém dostal kopec nové pojmenování – Křížový.

V roce 1726 byla kaple opravena a rozšířena, takže mohla sloužit jako kostel. Byly také zavedeny barokní poutě na Křížový kopec pro věřící z širokého okolí. V letech 1892-94 byla kaple přestavěna v novorománském stylu. Půdorys byl křížový, střecha dostala tvar osmiúhelníkové kopule. Po zániku farního kostela sv. Václava roku 1961 sloužila kaple určitou dobu pro konání bohoslužeb.

V současností je zde na sv. Rocha sloužena slavnostní „hodová“ mše svatá.

Autorem nástěnných maleb a vitráží je Ludvík Kolek z let 1964-5.