Nedaleko hraničního přechodu Hnanice u Znojma leží místo Heiliger Stein neboli Posvátný kámen. Jedná se o soustavu dvanácti kulatých kamenů, kde jedním z hlavních prvků je velký kámen s kruhovými prohlubněmi, který je spojován s prastarým kultovním obětištěm. Není zcela jasné, jak tyto prohlubně vznikly. V místě je koncentrováno silné množství geoenergie, která je považována za onu uzdravující sílu.  

Při rozmachu křesťanství nebylo kultovní místo zlikvidováno, ale začleněno do vlastního pojetí víry. Dešťová voda zachycená ve vyhloubených miskách kamene měla sílu uzdravovat nemocné lidi. Z farní kroniky lze dohledat záznam z poloviny 17. století o uzdravení několika nemocných, z nichž jedna uzdravená žena zde nechala z vděčnosti vystavět kapli. Zpráva o zázračném kameni se brzy rozšířila a začali sem jezdit poutníci z širokého okolí. Následně zde byl postaven kostel, ale během josefínských reforem byl zbourán. Dnes můžeme na místě vidět odkryté a základy kostela, které byly nedávno profesionálně zakonzervovány. Kolem kostela byl vystavěn vyvýšený ochoz s vyhlídkou na česko-rakouské pomezí.