Stará radnice je nejstarší světskou stavbou v Brně a datuje se k roku 1240. Zdobený portál s pověstnou pokroucenou fiálou nad průchodem vytvořil sochař Anton Pilgram v roce 1511. Nádvoří s renesančními arkádami jsou dílem italských stavitelů z 16. století. V průchodu visí legendární brněnský drak a kolo, u vchodu do radnice na ulici Mečová je hlavička zazděného radního. K těmto všem se váží staré pověsti.

Na Staré radnici se dříve konaly soudy, scházela městská rada, ukládali se zde písemnosti i peníze, sídlil tu městský písař a také se zde organizovala obrana města v případě ohrožení.

Jako radnice místo sloužilo do roku 1935, poté se přesunula do Zemského domu, dnes nazýván jako Nová radnice.

V současnosti zde sídlí Turistické informační centrum. Pro veřejnost jsou přístupné i některé historické místnosti – Ernův sál, Freskový sál, Křišťálový sál a Klenotnice.

 

VĚŽ

Na radnici je přístupná vyhlídková věž s ochozem, která je 63 metrů vysoká. Ve věži uvidíte také expozici o dějinách Staré radnice a hodinový stroj. Vstup na věž je zpoplatněn.

 

Bližší informace: www.ticbrno.cz