Významná kulturní a historická památka leží v severní části hřbetu Zlobice (385 m n. m.) nedaleko Lipůvky.

Na skalnatém pahorku stával románský kostelík svatého Klimenta,  který je spojován s velkomoravskou tradicí a nechávali se zde pohřbívat i brněnští radní. Kostelík byl pobořen koncem 18. století a dodnes je zde patrné základové zdivo obdélníkového půdorysu s půlkruhovou apsidou. Nejvíce archeologických nálezů je zde z období 11.-13. století, kdy zde stávala středověká obec Opatovice

Dnes na vyvýšenině stojí také dřevěný a kamenný kříž.