Zřícenina hradu leží na kopci Štarkov (679 m n. m.), asi 65 km severozápadně od Brna, nedaleko Jimramova. 

Jedná se o pozůstatky hradu postaveného ve skalách. Ve čtvrtohorách zde postupným zvětráváním vznikly velké věžovité skalní bloky až 20 metrů vysoké, oddělené skalními soutěskami. Ve 14. století zde stával hrad nazývaný též Skály. Již v 15. století je uváděn jako pustý. Dochovaly se zbytky zdí, příkopu, věže, ale také branka ve skalní průrvě.

Jedná se o poměrně rozlehlé zbytky hradu ve skalách, které jistě stojí za návštěvu. Zřícenina je volně přístupná po celý rok a vede sem turistická značka z Nového Jimramova, Javorku nebo hezká cesta po červené značce z Daňkovic. 

 

štarkov