Benediktinský klášter

Rajhradský klášter je nejstarším na Moravě, založený na velkomoravském hradišti a byl mnohokrát vydrancován. Románskou podobu si udržel až do počátku 18. století, kdy byl přestavěn. Rajhradský benediktinský klášter se stal vyhlášeným centrem vzdělanosti. Největší rozmach kláštera byl v 18. a 19. století, kdy se nejvíce rozšířila knihovna a také díky vědecké činnosti Bonaventury Pitra, který byl zpovědníkem Marie Terezie, a dalších vzdělaných benediktinů.

Nejhorší období kláštera nastalo po komunistickém převratu roku 1950, kdy v noci ze 13. na 14. dubna proběhla „Akce K“, kdy jednotky lidových milicí a StB přepadly veškeré mužské řády u nás. Majetek propadl státu a samotní řeholníci byli internováni. V klášteře se pak střídaly různé jednotky lidové armády.

Roku 1990 byl po čtyřiceti letech zničený objekt vrácen řádu, který postupně rekonstruuje celý areál kláštera a pomalu znovu navazuje na skoro tisíciletou tradici benediktinů v Rajhradě.

 

chrám sv. Petra a Pavla

Součástí kláštera je opatský chrám sv. Petra a Pavla, který stojí na místě románského kostela. Pod kostelem jsou umístěny dvě krypty se zazděnými vchody, ve kterých se až do josefínské doby pohřbívalo. Na vazbu kostela se spotřebovalo neuvěřitelných 430 dubových kmenů, které byly tehdy zakoupeny ve veverském panství.

 

Památník písemnictví na Moravě

Památník písemnictví se nachází v benediktinském klášteře v Rajhradě, jehož přestavba  je posledním projektem Jana Blažeje Santiniho-Aichla.

V památníku se nachází stálá expozice o nejvýznačnějších osobnostech literatury na Moravě od 9. – 20. století. Uvidíte historické interiéry kláštera s krásnou dobovou knihovnou, která obsahuje až 18 000 knih. Památník je otevřený celoročně.

 

Bližší informace a otevírací doba: www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz