Přírodní památka Augšperský potok leží mezi Kývalkou a Žebětínem na rozloze 1,8 ha. Území je chráněné především pro výskyt lučních společenstev na podmáčených a vlhkých loukách lokem potoka, z obojživelníků zde najdeme skokana hnědého a skokana štíhlého. Stojí zde přes 200 let starý hraniční dub s obvodem kmene až 400 cm.

Tímto údolím vede žlutá turistická trasa vedoucí z Žebětína. Výlet si můžete udělat od Žebětínského rybníka (též zastávka autobusu č.52 od Zoologické zahrady), pokračujte cestou podél zahrádkářské osady do Žebětína, kde se na náměstí napojíte a zmíněnou žlutou turistickou značku. Pokračujte směrem na Kývalku podél Augšperského potoka. Výlet můžete zakončit v Tetčicích, odkud jezdí vlak. Trasa má kolem 11 km.