Město Dolní Kounice leží 25 km jihozápadně od Brna v údolí řeky Jihlavy. V okolí se rozprostírají ovocné sady a vinice, kde se pěstuje proslulá frankovka. Asi nejoblíbenější památkou zde je romantická zřícenina kláštera Rosa Coeli.

 

Rosa Coeli

Klášter Rosa Coeli (Růže nebes) byl založen roku 1181 Vilémem z Pulína na popud papeže za to, že plenil kláštery a kostely v Rakousku. Musel tak učinit pokání a postavit klášter alespoň pro 100 panen, ovšem v klášteře jich bylo kolem 10.

Roku 1423 byl klášter vypálen husitskými vojsky, zřítila se klenba a již nebyla nikdy obnovena – chrám byl zakryt trámovým stropem.

V 16. století nastupuje do kláštera nový pobošt Martin Göschel, který přešel posléze na luteránské vyznání a vzal si za manželku jednu ze zdejších jeptišek. Dle jeho vzoru vedly jeptišky také neřestný život. Olomoucký biskup jej suspendoval, Göschel utekl do Mikulova, poté v Praze zažil útrpné právo a nakonec zemřel uvězněn v Olomouci. Jeptišky si mezitím zvolily nového probošta, ale neřestný život trval dále. To se nelíbilo okolnímu obyvatelstvu a tak byl klášter přepaden. Jeptišky se rozutekly po království a klášter byl zpustošen.

Opuštěného kláštera se ujaly Moravské zemské stavy, které jej následně předaly Ferdinandu I. Habsburskému a ten jej prodal Jiřímu Žabkovi z Limberka roku 1537. Ten zvolil místo jako své sídlo, opravil klášterní hrad, chrám a zbudoval v něm rodinnou hrobku. Za dalších majitelů klášter nadále pustl.

Za další obnovu se zasloužili premonstráti ze strahovského kláštera, kteří jej renovovali od roku 1698. Roku 1703 byl nově vysvěcen, ale téhož roku propukl požár a klášter vyhořel. Opravil se pak již jen konvent a kostel byl ponechán ve zříceninách.

V současnosti je majitelem římskokatolické biskupství v Brně a užívá jej město Dolní Kounice, které je zpřístupnilo veřejnosti.

Klášter je možno navštívit od konce března do konce října o víkendech a svátcích, o letních prázdninách je otevřen denně.

 

Další památky v Dolních Kounicích

  • Hrad a zámek

V Dolních Kounicích můžete dále navštívit hrad a zámek Dolní Kounice, který je přístupný o víkendech od května do konce září.

  • Poutní kaple sv. Antonína

Po červené stezce se vydejte na kopec po křížové cestě k poutní kapli sv. Antonína s výhledem na Dolní Kounice. Od roku 1654 zde stávala kaple dřevěná, o 100 let později byla postavena zděná.dolni-kounice-zidovsky-hrbitov

  • Židovský hřbitov

Z ulice Trboušanské se dostanete k židovskému hřbitovu, založeného roku 1680. Nachází se zde asi 1500 náhrobků, z nichž nejstarší je datován rokem 1688.

  • Synagoga

Synagoga nedaleko Masarykova náměstí patří k nejstarším na Moravě (1652-55). Interiér je zdoben výmalbou s liturgickými texty a nejdete zde malou expozici věnovanou zdejší židovské obci.
Navštívit ji můžete od konce března do konce října o víkendech a svátcích.

  • Měšťanské domy

Na Masarykově náměstích a v přilehlých ulicích se nacházejí staré měšťanské domy z 16. století.

 

web: www.dolnikounice.cz