Nové mlýny jsou tvořeny třemi přehradními nádržemi – horní Mušovská sloužící rekreaci, střední Věstonická je přírodní rezervací s hnízdišti ptáků a dolní Novomlýnská slouží k rekreaci, rybolovu, lodní dopravě, závlahám a elektřině.
Nové mlýny vznikly na dolním toku řeky Dyje v letech 1975-89, aby se tak zamezilo častým záplavám.

Na prostřední nádrži je ostrůvek s kostelem sv. Linharta ze 13. století, který je jediným pozůstatkem zatopené obce Mušov. Svoji nynější novogotickou podobu získal počátkem 20. století. V budoucnu bude možná přístupný odvozem na pramici.

 

Tipy na výlet

► okolí přehrady je vhodné k pěší turistice i cyklovýletům

► krásný výhled na přehradu je z Dívčích hradů nad vinařskou obcí Pavlov, kde se zastavte na sklenku vína

► navštívit můžete archeologickou expozici Věk lovců a mamutů v Dolních Věstonicích a Archeopark Pavlov

► z Pavlova se můžete vydat oblíbenou naučnou stezkou Děvín v CHKO Pálava s výhledy do širokého okolí, má zhruba 11 km

► kolem prostřední nádrže je naučná stezka Věstonická nádrž, která vede podél břehů ptačí rezervací, délka je asi 16 km

► od autokempu Merkur u Pasohlávek vede přibližně 2 km dlouhá naučná stezka Brána do Římské říše, která směřuje na archeologické naleziště jediného římského tábora na Moravě